Hva er EFT

Kort om EFT


Emosjonelle frigjøringsteknikker er et terapeutisk verktøy, med røtter i tankefeltterapi, hvilket er en form for energipsykologi. Metoden ble utviklet av Gary Craig og kjent for offentligheten i 1995. Siden da har EFT blitt tatt i bruk internasjonalt av både privatpersoner, leger, psykologer, sykepleiere, lærere, ja – mennesker fra alle samfunnslag og profesjoner. Metoden er kjent for å kunne lindre eller fjerne en rekke forskjellige emosjonelle og fysiske plager.

EFT blir ofte beskrevet som psykologisk akupunktur, ettersom metoden bygger på det samme teoretiske grunnlaget om kroppens energibaner (meridianer) som kinesisk akupunktur. Kort fortalt er EFT et sett med teknikker som jobber spesifikt for å korrigere energiske forstyrrelser i kroppen. EFT er nemlig basert på teorien om at negative følelser skyldes forstyrrelser i energiflyten i kroppen. Når energien strømmer normalt gjennom kroppen er vi i balanse – og vi føler oss bra. Enkelte ganger opplever vi ting i livet som gjør at det oppstår en forstyrrelse, f.eks. i form av en blokkering og eller ubalanse i flyten av energi.

eft punkt

Denne forstyrrelsen i energiflyten kan komme til uttrykk gjennom en rekke ulike mentale og fysiske plager, som f.eks. kroniske smerter, søvnproblemer, relasjonelle problemer og negative følelser.

EFT is easy, effective, and produce amazing results. I think it should be taught in elementary school.
– Donna Eden

Hva kan EFT anvendes til?

EFT er den mest anvendte terapiformen innen energipsykologi (Nelms & Castel, 2016), og kan benyttes til å lindre og eller fjerne en rekke emosjonelle og fysiske plager. Listen nedenfor er ikke fullstendig, men et lite utvalg av de områdene EFT har vist seg å være mest effektivt.

EFT kan brukes til svært mange ulike problemer/utfordringer. Her er noen eksempler:

 • frykt og fobier
 • eksamensstress/frykt
 • ensomhet
 • prestasjonsforbedring
 • talefrykt
 • neglebiting
 • sinnemestring
 • traumatiske minner / opplevelser (men ikke dersom det er altfor tøffe ting)
 • bekymring
 • allergier (noen allergier er faktisk mentalt forankret)
 • negative tankemønstre
 • stress
 • depresjon/angst (igjen – ikke dersom det er altfor tøffe ting)
 • sorg/tap
 • avhengighet
 • dårlig selvbilde
 • søtsug
 • fysiske plager/smertelindring (men husk at smerte er et signal fra kroppen om at noe er galt, og må derfor utredes før du forsøker å fjerne den)
 • spiseuvaner
 • vektutfordringer
 • og mye annet

Fordeler med EFT


 • EFT er en enkel metode å lære
 • Kan benyttes på svært mange problemområder
 • Adresserer sammenhengen mellom mental og fysisk helse (helhetlig tilnærming)
 • Allsidig, kan brukes både til å hjelpe deg selv, dine nærmeste og i profesjonelle kliniske settinger
 • Kan benyttes av både barn, ungdom, voksne og eldre
 • Gir ofte raske og varige resultater
 • EFT kan benyttes over nett, mellom en-til-en og i gruppesettinger

Hva sier forskning?


Forskning viser hittil at cirka 98% opplever bedring etter EFT, og at det er så godt som ingen bivirkninger (Feinstein, 2019). Evidensen for effektene av EFT er økende, til tross for at det fremdeles trengs flere seriøse kontrollstudier. Selv om det foreløpig ikke er nok studier til at EFT har blitt anerkjent som en evidensbasert metode av det vestlige helsevesenet, er det mer enn nok evidens til å benytte EFT. Metoden er ikke en erstatning av medisinsk eller psykologisk intervensjon/behandling, men kan være et godt supplement og eller et alternativ på områder hvor det ikke finnes en kurativ behandling.  Som privatperson og alternativ behandler, er det med andre ord viktig at behandling av sykdom skjer i samråd med helsepersonell, eksempelvis fastlege. Er du i tvil anbefaler EFT Akademiet at du rådfører deg med autorisert helsepersonell, og/eller en godkjent EFT terapeut med lang klinisk erfaring.

Som psykologspesialist Atle Dyregrov (2009) skriver i psykologtidsskriftet finnes det få vel-kontrollerte studier, men nok undersøkelser og kasusrapporter til å gå videre med mer seriøse studier. De lærdes strides enda, men som Rigmor Elisabeth Felberg (2015), psykologspesialist i klinisk psykologi sier: “Erfaringer med at tankefeltterapi har god effekt, bør bli retningsgivende i vurderingen av metodens betydning og ikke komme i skyggen av at forskning tar lang tid og fortsatt ikke er i stand til å fange det fulle og det hele”. En slik holdning bør vi også ha til EFT, som er en videreutvikling av tankefeltterapi. Selv om effektiviteten kan variere fra individ til individ viser så mange studier høye suksessrater (98%) og så få begrensninger at det er vanskelig å ikke prøve EFT når man sammenlikner det med andre metoder, som har mye høyere risiko (Rancour, 2017)

Referanser