Vitenskapelige artikler

Forskning på EFT


EFT akademiet ser verdien av evidensbasert praksis og anser det derfor som viktig å være oppdatert innen forskning på EFT. På denne siden har vi samlet en rekke vitenskapelige artikler, slik at dere selv kan holde dere oppdatert om hva som skjer på feltet. For å laste ned disse artiklene gå til OneDrive-mappen lenger ned på siden. Du trenger ikke å ha en egen bruker for å laste dem ned.

Kort oppsummert finnes det i dag godt over 60 fagfellevurderte tidsskrifter, som rapporterer at EFT har en suksessrate på cirka 98% (Rancour, 2017). Fagfellevurderte tidsskrifter er spesialisert på å oppsummere oversiktsartikler, hvilket pleier å sammenstille eksisterende forskningsresultater og teori. Oppfølgingsstudier rapporterer også at de positive effektene av EFT i de fleste tilfeller er vedvarende over tid (Rancour, 2017; Feinstein, 2019).

Dawson Church (ref. i Rancour, 2017) har identifisert følgende forskningsresultatene assosiert med EFT:

 • EEG (måler hjerneaktivitet) bekrefter en reduksjon i frekvenser i hjernen assosiert med PTSD.
 • EEG økt theta-frekvenser assosiert med avslapning.
 • EMG (registrer elektrisk aktivitet i muskler) viste signifikant avslapning i trapesmuskelen/kappemuskelen i ryggen. Hvilket er en stor overfladisk muskel som strekker seg fra toppen av ryggraden/bunnen av kraniet og ned til starten av korsryggmuskelen, som starter cirka midt på ryggen.
 • fMRI (bildediagnostisk teknikk) demonstrerte endringer i reguleringen av fryktsenteret i hjernen. (Amygdala og andre fryktprosesseringssentre i nervesystemet blir regulert ettersom stress-ladede emosjoner dempes). 
 • Kortisolnivåer var signifikant redusert etter behandling (kortisol er et hormon som skilles ut når vi er stresset).
 • Frigjøring av serotonin (hormon assosiert med søvn, våkenhet, humør og oppmerksomhet), GABA (viktigste hemmende transmittersubstansen i sentralnervesystemet), og beta-endorfiner (smertelindrende) etter behandling (regulerer stressresponsen gjennom HPA-aksen).
 • Evidens for at EFT har effekter på epigenetikk og genuttrykk.

Ifølge Rancour (2017) sin oppsummering har EFT vist seg å være effektiv i behandlingen av flere mentale og fysiske problemområder. Disse er blant annet:

 • Angst
 • Avhengighet
 • PTSD og traumatiske hendelser på individ og samfunnsnivå
 • Cravings
 • Akademisk prestasjon/ytelse
 • Dysleksi
 • Idrettsprestasjon
 • Fobi
 • Vektreduksjon
 • Psoriasis
 • Fibromyalgi
 • Anfallforstyrrelser
 • Hodepine

Listene over er direkte oversatt fra Rancour (2017) sin artikkel. Forklaringene i parentes er imidlertid lagt til. For å lese hele artikkelen kan TRYKK HER.

Oppsummert
EFT er et raskt voksende og spennende terapeutisk verktøy på verdensbasis, også i Norge. Til tross for behovet for mer forskning på EFT, kommer det stadig nye studier som demonstrerer effektiviteten av EFT og øker forståelsen vår av de underliggende mekanismene.

Studies have shown again and again that when you tap, cortisol , known as the stress hormone, lowers drastically.
– Jessica Ortner

Eksterne uttalelser om forskning


Her har vi samlet noen flere eksterne kilder og refleksjoner som kan være nyttige å ha med seg i privat og klinisk bruk av EFT, og når du selv skal vurdere forskning som er gjort på feltet.

Referanse