EFT for barn og ungdom

Om kurset

Har du et brennende hjertet for å jobbe spesifikt med barn og ungdom? Kanskje har du allerede erfaring med EFT, men lurer på hvordan du kan anvende EFT på en trygg måte i møte med barn og ungdom?

Som pasient/klientgruppe utgjør barn og ungdom en spesielt sårbar gruppe. Fra et utviklingspsykologisk perspektiv skjer det store endringer både biologisk, psykologisk og motorisk fra tidlig barndom til ungdomsårene. Det å jobbe med barn og ungdom krever derfor en spesiell kompetanse, blant annet når det kommer til å tilpasse språket, evnen til å være leken og møte barnet/ungdommen der de er. 

Ettersom barn og ungdom også befinner seg under alderen til informert samtykke, vil behandling og arbeid med barn også innebære samarbeid med andre instanser, spesielt foreldre/omsorgspersoner. Kunnskap om utvikling og systemteori er derfor viktige komponenter i arbeid med barn. 

Dette kurset vil gi deg følgende kunnskap og ferdigheter

  • Kunnskap om utviklingspsykologi 
  • Hvordan tilpasse språket 
  • Betydningen av lek og fantasi
  • Hvordan bruke EFT-bamsen

Kursinformasjon:
Mer informasjon kommer. Meld deg på vårt nyhetsbrev for beskjed når vi lanserer kurset.

Forkunnskaper: 
Pris online: 4900,-
Pris klasserom: 5900,-

  • Kursmaterialet vil være tilgjengelig i