EFT og traumer

Om kurset

Har du en spesiell interesse for traumer og ønsker å benytte EFT for å hjelpe mennesker med traumerelaterte utfordringer? Da vil dette kurset passe godt for deg. Økende evidens viser at EFT er en effektiv metode for å jobbe med traumatiske minner og deres helserelaterte konsekvenser.

Ifølge Dr. Gabor Maté bør ikke traumer forstås som den ytre hendelsen som skjedde, men som den indre prosessen som skjer som følge av den ytre hendelsen. Videre beskriver han en traume som en indre frakobling fra oss selv. Problemet er dermed ikke at vi ble utsatt for en ulykke, mishandlet eller opplevde en traumatisk hendelse – problemet er at hendelsen førte til at vi mistet kontakten med oss selv (essensen vår). I EFT kommer denne frakoblingen eller tapet av kontakt med oss selv til uttrykk gjennom forstyrrelser i energiflyten i kroppen. Ved å gjenopprette balansen i energiflyten, ved å bearbeide traumatisk innhold og fjerne emosjonelle blokkeringer, kan vi bli fri fra fortiden som holder oss fanget. I stedet for å leve som om vi fremdeles gjenopplever de traumatiske minnene, kan EFT hjelpe oss med å bli mer tilstede og leve her og nå. Vi jobber psykosomatisk, hvilket vil si at vi både jobber med traumatiske minner og de fysiske reaksjonene kroppen har til disse. 

Dette kurset vil gi deg følgende kunnskap og ferdigheter

  • Hvordan kan vi best forstå traumer?
  • Ulike typer traumer
  • Ulike måter å jobbe med traumer på
  • Sammenhengen mellom kropp-sinn
  • PTSD og traumerelaterte lidelser
  • Utfordringer med å jobbe med traumer

Kursinformasjon:
Mer informasjon kommer. Meld deg på vårt nyhetsbrev for beskjed når vi lanserer kurset.

Forkunnskaper: 
Pris online: 4900,-
Pris klasserom: 5900,-

  • Kursmaterialet vil være tilgjengelig i