Om EFT Akademiet

Om oss


EFT Akademiet jobber seriøst med å utdanne alternativt helsepersonell i Norge. Vi ser det som en viktig oppgave å utdanne terapeuter som, sammen med det offentlige helsevesenet, skal bidra til at mennesker med ulike utfordringer i hverdagen, får et bedre liv.

EFT Akademiet har vært, og er, tilbyder av kurs fra det enkleste nivå til det mest avanserte. Det har vi vært siden 2005. Vi har en rekke kursledere som i ulik grad er tilknyttet akademiet, alle sammen de beste på sine respektive felt. Du kan lese mer om dem her.

Vi følger med på utviklingen innen energipsykologi, og er oppdatert på det siste innen forskning på dette fascinerende feltet innen terapi. 

Vi er absolutt klar på at et minimum av EFT er noe ALLE voksne mennesker kan ha både nytte og glede av. Fordi det også egner seg så godt til å jobbes med på oss selv. Derfor er det nettbaserte kurset EFT for ALLE et kurs vi vil anbefale ALLE voksne mennesker å ta.

EFT is a simple, powerfull process that can profoundly influence gene activity, health and behavior.
– Bruce Lipton, PhD


Godkjenning


Etter å ha gjennomført EFT 1 og EFT 2 hos oss kan du praktisere som terapeut, og bli medlem i en godkjent utøverorganisasjon. Det vil i praksis si at du kan ta imot pasienter. Du kan stå oppført i det offentlige registeret over alternative utøvere i Brønnøysund, og praktisere som momsfri terapeut.


Visjon og verdier


EFT Akademiet sin visjoner er …